Compressietherapiedag - 20 maart 2018

AANMELDEN
Wilt u eerst meer informatie ga dan HIER naar toe

eXtra logo compressie

De site www.compressie-therapie.nl is zeer zorgvuldig samengesteld met respect voor de eigendomsrechten van personen. Vandaar dat wij zoveel mogelijk alle partijen die hebben gezorgd voor informatie op deze site willen bedanken en vermelden.
Mocht u, ondanks dat, uw eigen informatie missen, neem dan contact op met Saffier Creatieve Communicatie 033-2453208. Dan voegen wij dat graag toe. De site heeft geen commerciële doelstelling, maar als doel om informatie te verstrekken en om kennis met elkaar te delen op het gebied van compressietherapie. Alle eventuele geldelijke inkomsten worden gebruikt om de site zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Alle publicaties op deze site zijn gebaseerd op boeken of wetenschappelijk publicaties. De credits van deze publicaties gaan uit naar:

Boeken
1. VERDONK, H.P.M., Oedeem en oedeemtherapie, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2000, 198 pagina's.
2. KITSELAAR, P., et al, Klinische zorg rondom de vaatpatiênt, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 271 pagina's.
3. DERRE, B., Wondzorg een verpleegkundige activiteit, Wolters, Kluwer Belgium NV, 2006, 108 pagina's.
4. PRINS, A, VERHEUGT F.W.A, VANDAMME, J., Cardiologie, Bohn Stafleu van Loghum, 2004, 246 pagina's.

Wetenschappelijke artikels
5. MOTYKIE, G.O., et al.'Evaluatlon of Therapeutic Compression Stockings in the Treatment of Chronic Venous Insufficiency", Dermatol Surgery,1999, 25, 116-120.
6. WILLENBURG, T., et al.,"Ease of application of medical compression-stocking systems tor the treatment of venous ulcers", Eur J Vasc endovasc surg. 2010, 40, 129-133.
7. KELLER, A, et al.,"Bandage Pressure Measurement and Training: Simple Interventions to Improve Efficacy in Compression Bandaging", International wound journal, 2009, 6, 324-330.
8. PUT, E., "Compressief zwachtelen: Druk met effect", Nursing, jrg.13, nr.12, 2007,44-46.
9. WALKER, L., LAMONT, S.,· Use and Application of Graduated Elastic compression Stockings", Nursing Standard. 2007, vol 21, no 42,41-45.
10. CORNU-THENARD, A, ET AL.,"Superimposed Elastic Stockings: Pressure Measurements·, Dermatol Surg, 2007, 33, 269-275.
11. BYRNE, B.,"Deep vein trombosis prophylaxis: The Effectiveness and Implications of Using below knee ot thigh-lenght Graduated Compression Stockings", Journal of vascular nursing, 2002, vol 20, no 2. 53-59.
12. SAJID, M.S., ET AL.,"knee versus Thigh Length Graduated Compression Stockings for Prevention of Deep Venous Thrombosis: A systematic review", Eur J Vasc Endovasc Surg, 2006,32,730-736.
13. WALKER, L., LAMONT, S.,"Graduated Compression Stockings to Prevent Deep Vein Thrombosis", Nursing Standard, 2008, vol 22, nr 40, 35-38.
14. ZAJKOWSKI, P.J., ET ALL., "Compression Stockings and Venous Function", Arch Surg., 2002, 137, 1064-1068.
15. ZEILSTRA, J., "Therapeutische elastische kousen bij ulcus cruris venosum", Verpleegkunde Nieuws, 2002, 24, 18-19.
16. HAYES, J.M., LEHMAN, C.A., CASTONGUAY, P.,"Graduated Compression Stockings: Updating Practice, Improving Compliance", Medsurg Nursing, 2002, vol 11, nr 4, 163-167.
17. VERAART, J.C.J.M, "Chronische veneuze insufficiëntie", Ned Tijdschr Geneeskd, 2002, 146, 199-203.
18. EBERHARDT, R.T, RAFETTO, J.D, "Chronic Venous Insufficiency", Circulation, 2005, 111, 2398-2409.
19. COGHLAN, D, "ChronicVenous Insufficiency", Asurn Ultrasound Bulletin, 2004, 4,14-21.
20. EKLOF, B, ET AL, "Revision of the CEAP Classification for Chronic Venous Disorders: Consensus Statemenr, Joumal of Vascular surgery, 2004, 40, 12, 1248-1252.
21. REGINA, M.F, ET ALL, "Relationship between Quality of Life and the CEAP Clinical Classification in Chronic Venous Disease", Rev Bras Fisioter, 2010,14,2,99-105.
22. TICK, L.W., 'Het post-trombotisch syndroom: pathofysiologie, diagnose, incidentie, risicofactoren en therapie", Ned Tijdschrvoor Hematologie, 2004,4,148-154.
23. TAZELAAR, D.J., NEUMANN, H.A.M., KORSTANJE, M.J., "Compressietherapie bij de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie", Ned Tiidschr Geneeskd, 1994, 138, 1940-4.
24. TAZELAAR, D.J., "Behandeling van het ulcus cruris venosurn", Ned Tijdschr Geneeskd, 2003,147,1576-80.
25. STEIN, PAUL, D., "Effect of Compression Stockings on Venous Blood Velocity and Blood Flow", Thrombosis and Haemostasis, 2010, 103.1, 138-145.
26. STUDD, C.,"Compressiontherapy", Nursing Standard, 2009, 23,59.
27. SIPPEL, K., JÜNGER, M.,"Kompressiontherapie bei Varikose und Chronischer Venöser Insuffizienz", Gefässchirurgie, 2006, 203-214.
28. REEDER, S., DE ROOS, K., "Compressietherapie nog steeds de hoeksteen in de flebologie", internet, themanummer compressietherapie, blz 3-5. (http://www.dermapark.nlldownloads/compressie.pdf.
29. BRIGGS, J., "Graduated Compression Stockings for the Prevention of Postoperative Venous Thromboembolism", Australian Nursing Journal, 2008, vol 12, nr 4, 31-33. (http://www.joannabriggs.edu.autpdf/BP Book Vol 12 4.pdf).
30. LOCHMANN-RAUSCHER, JÜNGER, M.,et al, "Ambulante compressietherapie en wondverzorging voor ulcus cruris" , Wounds en Phlebologie, 2004, 16 en 33, 313-320 (http://www.lochmann-rauscher.be/compressie).
31. FOX, St" human (http://bio.kuleuven.be/endo/vakken/bloedvaten .jpg). physiology".
32. "Werking kuitspierpomp", (refdag.nllpolypoly_fs/afbeelding_1_25766 !image/382894005.png).