Compressietherapiedag - 20 maart 2018

AANMELDEN
Wilt u eerst meer informatie ga dan HIER naar toe

eXtra logo compressie

Menu compressietherapie

Classificatie van de verschillende stadia van de chronische veneuze  insufficiëntie zoals die in februari 1.994 voorgesteld werd door  de  artsen  van  het  'Amencan  Veneus  Forum'  en  de internationale vereniging van de vasculaire chrirugie, die bijeenkwam in Hawaï.
Houdt niet enkel rekening met het klinisch beeld maar ook met de anatomische ligging, de etiologie en de pathofysiologie (zie bijlage I)
Deze classificatie werd opgesplitst in verschillende rubrieken:
•  C: Klinische symptomen
•  E: Etiologie
•  A: Anatomische verdeling
•  P: Pathofysiologie

Advertentie

advertentie

Advertentie

advertentie